Català | Català Español | EspañolFrançais |Français

Fabricació i venta al per major i detall de roba laboral.

Vestuari industrial, vestuari sanitari, vestuari hosteler, vestuari comercial, vestuari estètic i equipament col·legial.

Fabricación y venta al por mayor y detalle de ropa laboral.

Vestuario industrial, vestuario sanitario, vestuario hostelero, vestuario comercial, vestuario estético i equipamiento colegial